"Van initatief tot structuurontwerp in twee weken"

Hoe werkt Home4Life?

Met Home4Life wordt u in 5 stappen ontzorgd bij al uw bouwinitiatieven.

Deze stappen worden als volgt doorlopen:

Tijdens de definitiefase wordt door middel van een intakegesprek met u besproken welke wensen er zijn op het gebied van huisvesting. Dit wordt vertaald in een voorlopig programma van eisen, wat de basis zal vormen voor de workshop.

Tijdens een workshop worden op een luchtfoto op schaal modules (blokjes) geplaatst, waardoor u direct inzicht krijgt in de mogelijkheden van een locatie of gebouw.
Door de actieve deelname met alle betrokkenen van het bouwproces, ontstaan nieuwe ideeën en worden inzichten uitgewisseld. Daarnaast wordt draagvlak gecreëerd voor het structuurontwerp, omdat alle betrokkenen directe inbreng hebben op het resultaat. In de workshop ontstaan meerdere concepten waarvan circa 2 à 3 concepten verder worden uitgewerkt.

Berekeningen van Home4Life over de investeringskosten en de huur zijn direct gekoppeld aan de modules. U ontvangt een rapportage van de workshop, concepten, toegepaste modules en overzichten van kosten.

Na de workshop wordt op basis van het gekozen concept een structuurontwerp gerealiseerd conform het principe van Home4Life. In dit structuurontwerp zitten een aantal bewezen slimme innovaties en een goed installatieconcept die het ontwerp duurzamer, eenvoudiger, goedkoper en toekomstbestendig maken.

Vooraf worden met u alle onderdelen besproken welke voor uw organisatie interessant kunnen zijn en worden indien gewenst referentiebezoeken gedaan.

Na de workshop heeft u een binnen een maand een structuurplan dat breed gedragen wordt en verder kan worden uitgewerkt naar een architectonisch plan.

Tijdens deze fase wordt het structuurplan vertaald in een architectonisch plan met de bijhorende technische uitwerking. Samen met een architect, interieurarchitect, installatieadviseur/installateur, kostendeskundige en constructeur, die allen bekend zijn met het concept, wordt een gebouw ontworpen dat aansluit bij uw wensen en binnen het gestelde budget wordt gerealiseerd.
Aangezien dit een team is met partijen die bekend zijn met deze methode, is de doorlooptijd van de uitwerking beperkt en kan het werk daarna worden afgeprijsd door middel van een in onderling overleg te kiezen aanbestedingsvorm.

In de realisatiefase wordt het gebouw gerealiseerd. Door de eenvoudige opzet van het gebouw en het installatieconcept wordt ook de uitvoeringsfase tot een minimum beperkt. Daarnaast worden aan de voorkant goede garantieafspraken gemaakt, voorzien van meerjarige onderhoudscontracten, waardoor de kosten voor de exploitatie lager uit zullen vallen.

 

G90 - Slaapkamer Home4Life
G55 - Woonkamer Home4Life
G90 - Slaapkamer Home4Life
G55 - Woonkamer Home4Life

Hoe werkt Home4Life?

Met Home4Life wordt u in 5 stappen ontzorgd bij al uw bouwinitiatieven.

Deze stappen worden als volgt doorlopen:

Tijdens de definitiefase wordt door middel van een intakegesprek met u besproken welke wensen er zijn op het gebied van huisvesting. Dit wordt vertaald in een voorlopig programma van eisen, wat de basis zal vormen voor de workshop.

Tijdens een workshop worden op een luchtfoto op schaal modules (blokjes) geplaatst, waardoor u direct inzicht krijgt in de mogelijkheden van een locatie of gebouw.
Door de actieve deelname met alle betrokkenen van het bouwproces, ontstaan nieuwe ideeën en worden inzichten uitgewisseld. Daarnaast wordt draagvlak gecreëerd voor het structuurontwerp, omdat alle betrokkenen directe inbreng hebben op het resultaat. In de workshop ontstaan meerdere concepten waarvan circa 2 à 3 concepten verder worden uitgewerkt.

Berekeningen van Home4Life over de investeringskosten en de huur zijn direct gekoppeld aan de modules. U ontvangt een rapportage van de workshop, concepten, toegepaste modules en overzichten van kosten.

Na de workshop wordt op basis van het gekozen concept een structuurontwerp gerealiseerd conform het principe van Home4Life. In dit structuurontwerp zitten een aantal bewezen slimme innovaties en een goed installatieconcept die het ontwerp duurzamer, eenvoudiger, goedkoper en toekomstbestendig maken.

Vooraf worden met u alle onderdelen besproken welke voor uw organisatie interessant kunnen zijn en worden indien gewenst referentiebezoeken gedaan.

Na de workshop heeft u een binnen een maand een structuurplan dat breed gedragen wordt en verder kan worden uitgewerkt naar een architectonisch plan.

Tijdens deze fase wordt het structuurplan vertaald in een architectonisch plan met de bijhorende technische uitwerking. Samen met een architect, interieurarchitect, installatieadviseur/installateur, kostendeskundige en constructeur, die allen bekend zijn met het concept, wordt een gebouw ontworpen dat aansluit bij uw wensen en binnen het gestelde budget wordt gerealiseerd.
Aangezien dit een team is met partijen die bekend zijn met deze methode, is de doorlooptijd van de uitwerking beperkt en kan het werk daarna worden afgeprijsd door middel van een in onderling overleg te kiezen aanbestedingsvorm.

In de realisatiefase wordt het gebouw gerealiseerd. Door de eenvoudige opzet van het gebouw en het installatieconcept wordt ook de uitvoeringsfase tot een minimum beperkt. Daarnaast worden aan de voorkant goede garantieafspraken gemaakt, voorzien van meerjarige onderhoudscontracten, waardoor de kosten voor de exploitatie lager uit zullen vallen.

 

Back To Top